Integriteitsbeleid

Franciscus Lodewijkgroep

Integriteitsbeleid

Om de veiligheid van al onze leden zoveel mogelijk te kunnen garanderen hebben wij een beleidsplan opgesteld. Hierbij zijn enkele voorzorgsmaatregelen getroffen, waar de belangrijkste hier onder zijn vermeld:

  • Al onze vrijwilligers welke in aanraking komen met "kwetsbare personen" (minderjarigen in ons geval), moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG afgekort). Deze wordt voor nieuwe vrijwilligers aangevraagd zodra zij vrijwilliger worden. Mocht deze niet overhandigd kunnen worden, wordt er naar de situatie gekeken en waar nodig actie tegen genomen. Deze VOG wordt elke 5 jaar (het jaar waar we een groepsbrede jubileum weekkamp hebben) vernieuwd voor al onze actieve vrijwilligers.
  • Vrijwilligers hebben eerst een gesprek met de groepsbegeleider, of een vervangend (bestuurs)lid als initieel intakegesprek om te kijken waar in onze groep de beste plek gevonden kan worden. Hier kunnen referenties nagevraagd worden indien nodig.
  • Wij hebben enkele huisregels opgesteld voor onze groep zelf. Dit is ter aanvulling op De gedragscode van Scouting Nederland waar wij onderdeel van zijn. Onze eigen huisregels kan je hier vinden
  • Wij hebben een eigen vertrouwenspersoon. Dit is MariĆ«lle Mullier. Zij is boomstamlid en heeft geen actieve vrijwilligersrol binnen onze vereniging, waardoor zij onafhankelijk kan adviseren. Als er iets speelt wat je niet met je leiding of het bestuurd wil bespreken, kan je bij haar terecht door een e-mail te sturen naar vertrouwenspersoon@scoutingflg.nl . Dit e-mailadres komt alleen bij haar uit en is niet in te zien door anderen.