De beheerstichting

Om de financiën, het materiaal en het gebouw van de vereniging te beheren heeft de Franciscus-Lodewijkgroep een beheerstichting. Het stichtingsbestuur bestaat bij ons uit een voorzitter, penningmeester, een secretaris, leden en een adviseur.

2 keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden met het speltakkenoverleg, oudervertegenwoordiging en de beheerstichting samen. In het voorjaar wordt onder andere het jaarverslag vastgesteld en zijn de benoemingen van het bestuur. In het najaar staat de begroting op het programma.

Het stichtingsbestuur vergadert verder alleen op verzoek van de vereniging, of als ze dat nodig vinden. Zij bespreken dan bijvoorbeeld lopende zaken, zoals het onderhoud van het gebouw. Hiervoor is ook een aparte bouwcommissie (boco) ingesteld.

Stichting Scouting Franciscus-Lodewijkgroep

p/a R. Ouwendijk
Aleidastraat 25
3117 DB Schiedam

Rekeningnummer: NL34INGB0000772595

 

Werk in uitvoering

In het voorjaar van 2017 vindt groot onderhoud aan de buitenkant van het clubgebouw plaats. Nu de Lange Haven prachtig is opgeknapt, kan ons clubgebouw niet achterblijven. Het werk wordt begeleid door onze boco, uitgevoerd door Bastiaanse-Vastgoedonderhoud en is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Schiedam Vlaardingen en het deGrootFonds.

 

Meer informatie over eerdere verbouwingen aan ons clubgebouw vindt u hier.