Downloads

Hier kan je verschillende documenten downloaden, zoals

  • Groene Bladen: het clubblad met recente verhalen en activiteiten van onze groep.
  • Jaarverslagen: hierin staat algemene informatie over onze groep, samenvattingen van de activiteiten en het financiele verslag.