De vereniging

Franciscus Lodewijkgroep

De vereniging

Onze scoutinggroep

Onze groep is onderdeel van Scouting Nederland, de grootste jeugd- en jongerenorganisatie in Nederland. De Franciscus-Lodewijkgroep is een van de vier scoutinggroepen in Schiedam. Het is een groep voor jongens en voor meisjes met ongeveer 100 leden. Binnen de groep zijn verschillende speltakken waarin kinderen of jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. Onder leiding van enthousiaste vrijwilligers doen deze groepen wekelijks afwisselende activiteiten die passen bij hun leeftijd. Daarnaast zijn er natuurlijk de weekenden, bijzondere activiteiten met de hele groep en het jaarlijkse zomerkamp.

Vereniging

Onze scoutinggroep bestaat uit een vereniging en een beheerstichting. De vereniging richt zich op het scoutingspel en de ontwikkeling van de groep en de beheerstichting staat ten dienste van de vereniging met een gebouw en de financiën.

De staf

Zonder vrijwilligers geen scoutinggroep. De stafleden, een groep mensen die het leuk vindt elke week voor een opkomst te zorgen, doen dat geheel belangeloos. Niet alleen de kinderen beleven bij de groep een leuke tijd maar ook de leiders en leidsters. Samen hebben zij veel plezier in het leiden van hun speltak en het bedenken en uitvoeren van allerlei activiteiten.

De groepsraad

De groepsraad bestaat uit alle stemgerechtigde leden van de vereniging: het verenigingsbestuur, de gekwalificeerde leidinggevenden, overige personen met een functie in de vereniging, 1 afgevaardigde van de stam en 1 vertegenwoordiger per leeftijdsgroep van de jeugdleden. Heeft u als ouder interesse om de leeftijdsgroep van uw kind te vertegenwoordigen? Laat het ons dan even weten. De groepsraad vergadert 2 keer per jaar tijdens de algemene ledenvergadering (tegelijk met de vergadering van de beheerstichting). Het overleg met de leiding van de speltakken, het speltakkenoverleg, doen we vaker.

Het verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur houdt zich bezig met de (bijzondere) activiteiten en het begeleiden en ondersteunen van de groep. Het verenigingsbestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, groepsbegeleider en de materiaalbeheerder. Het bestuur vertegenwoordigt de groep en organiseert de speltakoverleggen en de algemene ledenvergaderingen.

Opleiding

Ook bij onze groep besteden we doorlopend aandacht aan opleiding en ontwikkeling van leidinggevenden. Als vrijwilliger bij Scouting vorm je immers een belangrijke schakel bij de persoonlijke ontwikkeling van meiden en jongens. Deze ontwikkeling staat bij Scouting Academy centraal, zodat vrijwilligers voldoende deskundigheid op zak hebben om hun functie binnen Scouting te vervullen. Wat je al kunt, hoef je met Scouting Academy niet opnieuw te leren. Wat je leert binnen Scouting, kun je ook buiten Scouting gebruiken. Dat leren doe je op je eigen manier: het volgen van een training, stage lopen, praktijkervaring opdoen in je eigen groep of het thuis doornemen van modules.

Oprichting

De Franciscus-Lodewijk Groep werd in 1933 opgericht als de Franciscusgroep en ging in 1967 samen met de Lodewijkgroep. Beide groepen waren van oorsprong katholieke jongensgroepen. In 1958 werd bij de Franciscusgroep de eerste Rowanafdeling opgericht (RA1). In het begin van de jaren tachtig bleek er weer belangstelling te zijn voor een nieuw onderdeel: de Bevers. Dat was het begin van de groepsopbouw zoals we die vandaag de dag hebben, een volwaardige gemengde groep met ongeveer 100 leden, verdeeld over alle leeftijdsgroepen.

Het groepshuis

Ons clubgebouw is een monumentaal pand aan de Lange Haven 11 in het centrum (oppervlakte 167 vierkante meter, hoogte ca. 15 meter). Alle onderdelen hebben hun eigen lokaal. Er is dus een lokaal voor de bevers, welpen, kabouters, verkenners, padvindsters, explorers en stam. Daarnaast is er een aparte stafruimte en een grote speelzaal en er zijn voldoende speelmogelijkheden in de buurt. Verder beschikken we over een keuken en een mooie toiletruimte met douche. Het gebouw wordt niet verhuurd aan derden.

In eigen handen

Op 4 juni 1988 is het gebouw, na veel sparen en hard werken, door de Stichting scouting Franciscus- Lodewijkgroep aangekocht van de parochie. Om het gevaar bij brand te verkleinen werd het gebouw in 1994 ingrijpend aangepast. In 2000 is een grote restauratie van het casco van het gebouw uitgevoerd. In de afgelopen jaren zijn ook de lokalen van de verschillende onderdelen gerenoveerd.